Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
1 grudnia 2017 r.
W dniu 1 grudnia 2017 roku w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018. ...  Więcej
30 listopada 2017 r.
W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące dwustronnej współpracy polsko-mongolskiej. ...  Więcej
23-24 listopada 2017 r.
W dniach 23-24 listopada 2017 roku w Lubniewicach (woj. lubuskie) odbyło się III posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018. ... Więcej
1 października 2017 r.
W dniu 1 października 2017 roku w miejscowości Skrzelew na ziemi sochaczewskiej, zorganizowano XIX Dzień Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego. ... Więcej
29 września 2017 r.
W dniu 29 września 2017 roku w siedzibie Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia