Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
15 lutego 2018 r.
W dniu 15 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
13 lutego 2018 r.
W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
2 lutego 2018 r.
W dniu 2 lutego 2018 roku w Warszawie w Hotelu „The Westin” odbyła się Gala Finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK - FARMER ROKU. ... Więcej
2 lutego 2018 r.
W dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, w kadencji 2017-2020. ... Więcej
30-31 stycznia 2018 r.
W dniach 30-31 stycznia 2018 roku w hotelu „Białowieski” w Białowieży w woj. podlaskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia