Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
18-19 czerwca 2018 r.
W dniach 18-19 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO) oraz warsztaty „Ocena występowania nasilenia patogenów grzybowych w zbożach”. ...  Więcej
14-15 czerwca 2018 r.
W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce....  Więcej
12-15 czerwca 2018 r.
W dniach 12-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa w osobach Pana Siergieja Iwanowicza Mielnika – dyrektora УИЭСР, Pana Vasilija Grigoriewicza Kuzko – dyrektora Lwowskiego Oddziału УИЭСР, oraz Pani Natalii Yakubenko – szefa działu współpracy zagranicznej УИЭСР. ...  Więcej
8 czerwca 2018 r.
W dniu 8 czerwca 2018 roku w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym PHR w Nagradowicach odbyły się „Dni Pola Nagradowice” zorganizowane przez Poznańską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. ...  Więcej
25-26 kwietnia 2018 r.
W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia