WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Wyniki Porejestowych Doświadczeń Odmianowych w woj. malopolskim 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Jęczmień ozimy 2019
Pszenżyto ozime 2019
Żyto ozime 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Jęczmień jary 2019
Owies zwyczajny jary 2019
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Lista Odmian Zalecanych do uprawy w woj. malopolskim 2019