Skład
Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Jolanta Madejska – przewodnicząca Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach Dyrektor SDOO
2 inż. Marek Boligłowa – zastępca przewodniczącej Małopolska Izba Rolnicza Członek Zarządu
3 dr inż. Stanisław Flaga – zastępca przewodniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji Główny specjalista
4 dr hab. inż. Andrzej Bichoński Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Główny specjalista ds. badań i rozwoju
5 mgr inż. Andrzej Kawalec Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi Kierownik Oddziału
6 dr inż. Marek Kołodziejczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin Pracownik naukowy
7 mgr inż. Leszek Kościański Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
mgr Joanna Kudła Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
9 mgr inż. Andrzej Lipiński Ekspert; były kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Łopusznej Emeryt
10   Grzegorz Łukaszewski BZK Group Koordynator regionalny
11 mgr inż. Stanisław Macugowski Centrum Ogrodnicze POLGER sp. Z o.o. Współwłaściciel firmy
12 dr inż. Przemysław Matysik Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Zastępca Dyrektora Pionu Hodowli Roślin
13 mgr inż. Andrzej Nowak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Wojewódzki Inspektor
14 mgr Agnieszka Ożóg Urząd Gminy w Zielonkach, Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Referent
15 mgr inż. Jan Pajdzik Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Ekologii i Ochrony Środowiska Główny specjalista
16 mgr inż. Stanisław Placek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Grodkowice Dyrektor
17 dr inż. Piotr Pszczółkowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Uhninie Inspektor COBORU
18 mgr inż. Ewa Ryjak Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Ekologii i Ochrony Środowiska Kierownik Działu
19 mgr inż. Teresa Sikora DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Odział Modzurów Główny hodowca
20 mgr inż. Krzysztof Słowiak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach Główny specjalista
21 mgr inż. Jacek Soska Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Przewodniczący Komisji
22 prof. dr hab Aleksander Szmigiel Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślinn Pracownik naukowy
23 dr inż. Tadeusz Śmiałowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie Współpracownik
24 mgr inż. Jerzy Wróblewski Ekspert; były pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Emeryt
26 mgr inż. Ignacy Żak Ekspert; były pracownik Stacji Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach Emeryt